Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

edziaa
      
Good Bye Gossip Girl 2007-2012
Reposted fromfandoms fandoms viaplotkara plotkara
edziaa
9260 c069
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaplotkara plotkara
edziaa
Reposted fromplotkara plotkara
edziaa
0856 0d55
Reposted fromchair chair
edziaa
2100 cca7
Reposted fromdreamadream dreamadream viaplotkara plotkara
edziaa
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaresort resort
edziaa
0630 b00b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
edziaa
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
edziaa
3955 436f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
edziaa
Walczyłeś o mnie cały rok, przyszłam walczyć o Ciebie.
— B.
Reposted fromresort resort viachair chair
edziaa
B: Co tu robisz? Nie mam siły na powtórkę tej histerii. Powinieneś wyjść.
C: Nie przyszedłem przepraszać za dzisiejszy wieczór.
B: A za co?
C: Za wszystko inne, że poniosło mnie gdy Luis ci się oświadczył, że nie czekałem dłużej w Empire State Building , że traktowałem cię jak własność. Przepraszam... że nie wyznałem ci miłości gdy wiedziałem, że cię kocham, ale przede wszystkim za to, że poddałem się kiedy to ty o nas walczyłaś...
— xoxo
Reposted fromresort resort viachair chair
edziaa
3411 0016
Reposted fromdreamadream dreamadream viaplotkara plotkara
edziaa
     
Reposted fromfandoms fandoms viaplotkara plotkara
edziaa
      
goodbye, gossip girl!
“sometimes a BFF makes us go WTF, but without them, we’d all be a little less richer in our lives.”
Reposted fromfandoms fandoms viaplotkara plotkara
3222 2b18
edziaa
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest
— Kasia Nosowska
edziaa
Reposted fromplotkara plotkara
edziaa
3894 e026
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaplotkara plotkara
edziaa
4291 8b61
Reposted frommartynkowa martynkowa viaplotkara plotkara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl